Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа»

НазваниеПояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа»
страница2/29
Дата публикации14.02.2015
Размер5.59 Mb.
ТипПояснительная записка
100-bal.ru > Информатика > Пояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
итү; гамәли тел материалларын хәтердә калдырып һәм тәрбияви максатны күздә тотып, әдәбият дәресләрендә бирелгән һәм сайланган текстларны анализлауны яки язылган изложение һәм сочинениеләр өстендә уй-фикер уртаклашуларны оештыру ярдәмендә, укучыларның хәтер һәм фикерләү сәләтен үс­терү, үз-үзләрен бәяләү күнекмәләрен камилләштерү;

3) теоретик материалларны үзләштерү һәм текст өстендә эшләү күнекмәләрен камилләштерү барышында, укучыларның гомуми белем дәрәҗәсен үстерү; информация чыганакларыннан кирәкле мәгълүматларны таба белергә өйрәтү;

4) укучыларда китап (дәреслек) белән эшләү, конспектлар төзү, белешмә әдәбияттан (сүзлекләрдән, фәнни чыганаклардан) дөрес файдалану күнекмәләре булдыру;

5) укучыларның бәйләнешле сөйләм культурасын үстерү өчен, сөйләмне кабул итү, сөйләмнән урынлы файдалану осталыгы (уку, сөй­ләү, тыңлау, аңлау, язу, сөйләшү, аралашу) күнекмәләрен формалаштыру.

1.2.8. Укыту процессын яңарту башлангыч мәктәп өчен аеруча әһәмиятле, шуңа күрә максат, бурычлар да төгәл, билгеләнә:

- баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау һәм ныгыту;

- балада белем алырга теләк-омтылышны формалаштыру, үстерү;

- уку, белем алу күнекмәләренә өйрәтү;

- балада үзенә, кешеләргә, әйләнә - тирәгә үз мөнәсәбәтен, карашларын булдыру - ягъни шәхес формалаштыру, шәхси сыйфатлар тәрбияләү.

Аңлап үзләштерелгән күнекмәләр, мөнәсәбәтләр, телөк-омтылышлар урта һәм югары сыйныфларда кабатлана, үстерелә, баетыла. Башлангыч мәктәптә барлык предметлар да үзара бәйләнештә өйрәнелә, бердәй әһәмиятле. Шулай да шәхес һәм гражданин тәрбияләү максатына гуманитар юнәлештәге предметлар күбрәк хезмәт итә. Белем алу процессы үзе дә уку һәм язу күнекмәләреннән, шуңа өйрәнүдән башлана. Сөйләшергә,. сөйләргә, язарга эзлекле, максатлы итеп өйрәнү - грамоталык - укытучы ярдәмендә тормышка ашырыла һәм урта, югары сыйныфларда укучының белем алу эшчәнлегендә аның үз мөстәкыйльлеге арта бара.

Белем күләме

1 - сыйныф әлифбаны өйрәнү этабы, хәреф танудан башлап, уку-язу күнекмәләренә күчү.

2 - сыйныфтан уку процессында акрынлап әдәби әсәрләр дә (беренче чиратта балалар әдәбияты) файдаланыла башлый. Кызыклы, мавыктыргыч әсәрләр балада укыйсы килү теләге тудыра, әдәбият дөньясының, матурлыгы, тәэсир итү кече укучыны үз артыннан ияртә, хыялын уята.

3-4 сыйныфларда уку дәресләрендә матур әдәбият мөстәкыйль күренеш буларак, максатлырак итеп өйрәнелә башлый.

Әдәби әсәрләрне укыганда, өйрәнгәндә түбәндәге конкрет максатларны күздә тотабыз:

 • китап, әсәр уку күнекмәләрен ныгыту, мөстәкыйль укуга теләк һәм матур әдәбиятка кызыксыну тәрбияләү;

 • сәнгатьле уку һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;

 • әдәби әсәр ярдәмендә, мораль-әхлак мәсьәләләре турында, матурлык-гүзәллек турында сөйләшеп, укучының мөстәкыйль фикерләвен үстерү;

 • әдәби әсәргә ияреп, аның төрле вариантларын уйлап табып, укучының хыялын эшкә җигү, иҗади сәләтен үстерү.

Бу максатларга ирешү өчен түбәндәге бурыч-чараларны үтәү мөһим:

 • бер-берсен тулыландыра, көчәйтә торган һәм үзара бәйләп өйрәнеп була торган әсәрләр сайлап алына;

 • текстны йөгерек уку максатына, сәнгатьле итеп уку өстәлә, әдәби әсәрнең матур, аһәңле яңгырашына игътибар ителә. Моның өчен хикәяләп язылган чәчмә әсәргә дә, тезмә әсәр - шигырьгә дә һәм диалогларга корылган кечкенә пьесаларга да мөрәҗәгать итәргә кирәк.

 • әдәби әсәрне башка текстлардан аера белергә өйрәтү әһәмиятле ( мәсәлән, дәреслек текстлары белән чагыштырып);

 • иң беренче, иң әһәмиятле бурыч - образны (сурәтне) таный белергә өйрәтү; - терминнарына артык басым ясамыйча, чагыштыру, сынландыру-кешеләштерү, төрлечә ачыклау (эпитет) чараларына, сурәт ясаучы. чараларга игътибар гонәлтелә.

 • әдәбиятны сәнгатьнең, башка төрләре белән янәшә куеп, бәйләп үзләштерү бик әһәмиятле һәм нәтиҗәле. Мәсәлән рәсем сурәтне буяулар, сызыклар ярдәмендә ясый, аны күз белән күреп торабыз. Әдәби әсәр шул ук сурәтне хыял күзе белән күрерлек итеп сүзләр ярдәмендә ясый.

 • Хис - кичерешләр турында сөйләшкәндә музыка ярдәмгә килә: моңлы, сагышлы, уйчан, шаян, шатлыклы һәм башка хис -халәтләрне бары тик сәнгать ярдәмендә генә тасвирлап була икәнлеге

( бу әдәбиятның төп үзенчәлеге) укучы күңеленә салына:

 • балалар әдәбияты турында, халык авыз иҗаты әсәрләре турында башлангыч мәктәптә билгеле бер күләмдә ( уку планындагы сәгатьләр саны сыйдырган күләмдә) белем бирелә.

 • - тематикага игътибар итү зарур: табигать, тереклек; әти-әни, гаилә, туганнар; туган җир, төбәк, Туган ил; хезмәт, һөнәрләр һ.б. турындагы әсәрләр мисалында яхшылык һәм яманлык, кызгану һәм мәрхәмәтсезлек; сүзеңдә тора белү, намуслы булу турында фикер алышу, бу сыйфатларга карата укучының карашын, мөнәсәбәтен тәрбияләү.


1.2.7. Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;

• заполнять простую анкету;

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

• списывать текст;

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

• уточнять написание слова по словарю;

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

• соблюдать интонацию перечисления;

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);

• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.8. Математика и информатика

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.

Числа и величины

Выпускник научится:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия

Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

• решать задачи в 3—4 действия;

• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Похожие:

Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconПояснительная записка Общие положения Основная образовательная программа...
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа начального общего образования...
Пояснительная записка основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа общего образования муниципального...
...
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа начального общего образования...
Руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Куженерского муниципального района
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconПриказ №357/од от 02. 12. 2013 г. Основная образовательная программа...
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа начального общего образования...
Образовательная программа в соответствии с требованиями фгос содержит следующие разделы
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа основного общего образования муниципального...
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «основная общеобразовательная школа №108»
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа начального общего образования...
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «ложкинская основная общеобразовательная школа»
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа начального общего образования...
На педагогическом совете мкоу «Уразметьевская основная общеобразовательная школа»
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная Образовательная программа начального общего образования...
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного...
Содержание образовательной программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лучковская средняя общеобразовательная...
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОсновная образовательная программа основного общего образования муниципального...
Пояснительная записка
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconПояснительная записка Основная образовательная программа начального...
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconПояснительная записка Основная образовательная программа начального...
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconОбразовательная программа основного общего образования Муниципального...
«Тахталинская основная общеобразовательная школа» Аксубаевского муниципального района
Пояснительная записка Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадряковская основная общеобразовательная школа» iconПриказ №70 от 5 октября 2013 года Основная образовательная программа...
Директор мбоу «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» Арского муниципального района рт


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск